SURGE ARRESTER – מה שכל מערכת סולארית חייבת

מה זה SURGE ARRESTER?

בעזרת חשמל אנו יכולים להשתמש באינספור מכשירים המשפרים את איכות חיינו.

החשמל משמש לנו לצורך הפעלת מחשבים, טלוויזיות ושאר מוצרי אלקטרוניקה בבית.

אך בשביל ליהנות מהחשמל אנו צריכים זרימת חשמל יציבה ללא עליות או נפילות מתח קיצוניות אשר יכולות לפגוע במכשירים החשמליים.

פאנלים סולאריים, בדיוק כמו כל מכשיר אלקטרוני אחר, חשופים לסכנה של עליות מתח אשר עלולות לגרום להם נזק. על מנת להגן עליהם ולאפשר את המשך הייצור והרווחיות יש להשתמש במערכות המגינות מפני אותן קפיצות מתח פתאומיות – SURGE ARRESTER.

עליות מתח הן בדרך כלל אירועים קצרים בהם המתח החשמלי עולה מעל לרמה הנורמלית ומעמיד בסיכון מערכות אלקטרוניות. ניתן להמשיל את הדבר ללחץ מים העולה בפתאומיות וגורם לפיצוץ בצינור.

אותן עליות המתח יכולות לנבוע מתקלות שונות בציוד של הפקת החשמל והובלתו, אך כאשר אנו מדברים על מערכות סולאריות ישנה גם סכנה גדולה של פגיעות ברקים.

SURGE ARRESTER עוזר לנו למנוע את הנזק למערכת הסולארית והמכשירים האלקטרוניים באמצעות הסתת עודף המתח לכבל הארקה.

הגנה למערכות סולאריות

כפי שכבר הוזכר, מערכות סולאריות נמצאות בסיכון רב.

הפאנלים הסולאריים, המאופיינים בשטח פנים גדול וממוקמים על גגות ומקומות חשופים, יכולים בקלות להיפגע ממכת ברק אשר יכולה להיות הרסנית לא רק עבור הפנאלים, אלא גם עבור כל מערכות השליטה והניטור וכמובן גם המערכות החשמליות הניזונות מהמערכת הסולאריות.

השקעה ב SURGE ARRESTER לכאורה מייקרת את עלויות ההקמה של המערכת הסולארית, אך זוהי השקעה שמחזירה את עצמה.

מי שחוסך במערכות ההגנה בתהליכי ההקמה על מנת להוזיל עלויות בעצם מסית אותן לעלויות התחזוקה של המערכת.

מערכות סולאריות צריכות לתפקד כהשקעה פיננסית אשר צריכה להחזיר את עצמה לאורך השנים.

הנזקים הנגרמים כתוצאה מעליות מתח פתאומיות פוגעות באמינות המערכת ומקטינות את יכולת הפקת החשמל, דבר המפריע להחזר ההשקעה.

לכן אין שום ספק שיש להשקיע ב SURGE ARRESTER לצורך הגנה על המכשירים האלקטרוניים אשר עשויים להיפגע.

האם המערכת הסולארית שלכם מוגנת?
פנו אלינו, לחברת אנג'יס  לייעוץ.

תודה על פנייתך.

אנו נשוב אליך בהקדם