SMART METER

בשביל להבין מהו מונה חכם  ( Smart Meter )  בואו נסביר קודם כל מהו בכלל מונה. ובכן מונה הוא התקן חשמלי המשמש לצורך מדידה.

המונה המוכר לרובנו הוא זה המותקן אצל הצרכן בכניסת החשמל ובו חברת החשמל משתמשת לצורך מדידת הצריכה וחישוב חשבון החשמל.

אך באותה מידה מונה קיים גם בנקודת הייצור על מנת לבדוק את כמות האנרגיה החשמלית אשר יוצרה.

Smart Meter הוא סוג חדש של מונה אשר נכנס לשימוש בשנים האחרונות, בתהליך הדרגתי. אך רוב המונים המותקנים בארץ הם עדיין מונים מהדור הישן, מונים אלקטרו מכניים.

אלו הם מונים בעלי יכולות מוגבלות בהשוואה למונים החכמים. מונה אלקטרו מכני בודק אך ורק צריכה מצטברת, הוא חסר יכולות תקשורת ואינו מאפשר פונקציות מתקדמות של ניהול אנרגטי חכם.

ישנם גם מונים אלקטרונים, אך אל תתבלבלו בין מונה אלקטרוני פשוט לבין SMART METER.

יש לו תכונות מתקדמות יותר וקיימים מודלים המסוגלים לאגור נתונים; לנהל תקשורת דו כיוונית ואף לשלוט על התקני צריכה.

המונה החכם Smart Meter הוא מונה אלקטרוני בעל תכונות מתקדמות: יש לו יכולת לאגירת  נתונים בצורה רציפה; ניהול תקשורת דו כיוונית בין הצרכן ליצרן; העברת מידע בזמן אמת; בקרה על איכות החשמל; יישום תעריפים דינמיים ועוד תכונות המאפשרות לנהל את הצריכה בצורה חכמה.

אך Smart Meter הוא בעל תועלות רבות גם ליצרן. בזכות המידע הרב שהוא מפיק ניתן לתכנן את ייצור החשמל בצורה טובה יותר התואמת לביקושים השעתיים; הוא חוסך את הצורך בקריאת מונה ידנית ומאפשר לצמצם הפסדים ולהגדיל רווחיות.

המידע שמונה חכם מפיק מאפשר לצרכן לעשות שימוש מושכל יותר באנרגיה. בעזרת Smart Meter ניתן לאתר מכשירים ביתיים זוללי חשמל; לאתר תקלות במהירות ולהעניק שירות טוב יותר לצרכן.

לסיכום, הפונקציות המתקדמות של מונה חכם מסייעות לנו לערוך מהפכה אנרגטית אמיתית. 

זהו משולש אשר בצלעו האחת אנו משקיעים בטכנולוגיות אשר מביאות לנו אנרגיה נקייה ממקורות מתחדשים ומפחיתים את הנזק הסביבתי.

בצלעו השנייה אנו עוברים לשימוש במכשירי חשמל יעילים יותר מבחינה אנרגטית. ובצלעו השלישית אנו עוברים לשיטות ניהול חשמל חכמות המאפשרות לנו להשתמש באנרגיה בצורה יעילה יותר.

לחברת אנג'יס שותפות אסטרטגית עם החברה הישראלית לייצור מונים, SATEC.


בזכות שיתוף הפעולה הזה, החברות ניגשות יחד לכל גוף או ארגון המתחיל בלמידה של אופי הצריכה לאורך ימי השבוע ועונות השנה : ומכאן בונים מערכת אנרגיה סגורה, המסייעת בניהול גיוון מקורות גנרציה באופן המיטבי ביותר.

חברת אנג'יס מובילה את המהפכה בתחום ניהול החשמל והמסחר שלו .

ובעתיד, באופן אוטומטי.

תודה על פנייתך.

אנו נשוב אליך בהקדם